Shameless
Temporada 1 / Episodio 12
2012 50min
Expedientes Secretos X
Temporada 1 / Episodio 22
1993 60min
Expedientes Secretos X
Temporada 6 / Episodio 22
1999 60min
Game of Thrones
Temporada 8 / Episodio 6
2016 56min TV-MA
Arrow
Temporada 7 / Episodio 22
2016 42min TV-14
Expedientes Secretos X
Temporada 3 / Episodio 24
1995 60min
Expedientes Secretos X
Temporada 2 / Episodio 25
1994 60min
Supernatural
Temporada 14 / Episodio 20
2015 40min
Shameless
Temporada 9 / Episodio 11
2017 50min
Expedientes Secretos X
Temporada 9 / Episodio 20
2002 60min
Game of Thrones
Temporada 7 / Episodio 7
2016 56min TV-MA
Game of Thrones
Temporada 6 / Episodio 10
2016 56min TV-MA
Shameless
Temporada 2 / Episodio 12
2012 50min
Arrow
Temporada 6 / Episodio 23
2016 42min TV-14
Supernatural
Temporada 13 / Episodio 23
2015 40min TV-14
Arrow
Temporada 2 / Episodio 23
2013 42min
Shameless
Temporada 6 / Episodio 11
2015 50min TV-MA
Shameless
Temporada 5 / Episodio 12
2015 50min TV-MA
Shameless
Temporada 4 / Episodio 12
2014 50min TV-MA
Shameless
Temporada 3 / Episodio 12
2013 50min TV-MA
Arrow
Temporada 5 / Episodio 23
2016 42min TV-14
The Flash
Temporada 3 / Episodio 23
2016 46min TV-PG
Supernatural
Temporada 12 / Episodio 23
2015 40min TV-14
Expedientes Secretos X
Temporada 7 / Episodio
2000 60min
Expedientes Secretos X
Temporada 4 / Episodio
1996 60min
Expedientes Secretos X
Temporada 5 / Episodio
1997 60min
Arrow
Temporada 1 / Episodio 0
2012 42min
Arrow
Temporada 3 / Episodio
2014 42min
Expedientes Secretos X
Temporada 8 / Episodio 0
2001 60min
Supernatural
Temporada 11 / Episodio 12
2015 40min
Shameless
Temporada 7 / Episodio 4
2017 50min
Arrow
Temporada 4 / Episodio
2015 42min
The Flash
Temporada 2 / Episodio 22
2015 60min
The Flash
Temporada 1 / Episodio 23
2014 60min