Yu Yu Hakusho
Temporada 2 / Episodio 41
1992-2003 23min PG
Yu Yu Hakusho
Temporada 1 / Episodio 25
1992-2003 23min PG
Yu Yu Hakusho
Temporada 4 / Episodio 18
1992-2003 23min PG
Yu Yu Hakusho
Temporada 3 / Episodio 28
1992-2003 23min TV-14